تبلیغات
EMBA - مدیریت تکنولوژی و نوآوری

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

جزوه مدیریت  تکنولوژی و  نوآوری               تهیه کننده  : فرزانه صالحین

جزوه مدیریت  تکنولوژی و  نوآوری               تهیه کننده  : ژیلا ترابی

جزوه مدیریت  تکنولوژی و  نوآوری               تهیه کننده  : مهدی بیاتی

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code