تبلیغات
EMBA - اسلایدهای كتاب رقابت استراتژیك مایكل پورتر

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

اسلایدهای فارسی كتاب رقابت استراتژیک - مایکل پورتر را می توانید در زیر دانلود کنید.

فصل اول تحلیل ساختاری صنایع فصل دوم استراتژی رقابتی ژنریک

فصل سوم چارچوبی برای تحلیل رقبا

فصل چهارم پیام های بازار فصل پنجم تحرکات رقابتی

فصل ششم استراتژی های شرکت در  قبال خریداران و تامین کنندگان 

فصل هفتم تحلیل ساختاری درون صنایع فصل هشتم تکامل صنعت


 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code