تبلیغات
EMBA - رزومه علمی و پزوهشی دکتر رنگریز

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

School of Economic Sciences

 دکتر حسن رنگریز

پست الکترونیک:  hassanrangriz@gmail.com

جهت مشاهده رزومه کامل کلیک کنید 

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code