تبلیغات
EMBA - رزومه علمی و پزوهشی دکتر معروفی

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

دکتر فخرالدین معروفی نقدهی

              استادیار گروه مدیریت بازرگانی             

جهت مشاهده رزومه کامل کلیک کنید

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code