تبلیغات
EMBA - دانلود ۱۹ مقاله و کتاب مفید و رایگان از شبکه علمی کشور

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

جایگاه نوآوری در فعالیتهای کارآفرینی  [1100]
مترجم: گردآوری و ترجمه: ناهید مهریزی - ویرایش: آذر اورنگیان

چکیده 24 مقاله درباره دیتاسنتر و جمع بندی آن  [1308]
مترجم: گردآوری و ترجمه توسط: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مرکز داده های علمی کشور (Data Center)  [1202]
نویسنده(گان): گردآوری توسط: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

طرح تجاری ﴿ Business Plan ﴾  [992]
مترجم: گردآوری و ترجمه توسط: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی  [2794]
نویسنده(گان): ویلیام کینگ
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

فضاهای ورزشی و طراحی شهری  [1999]
نویسنده(گان): محمد جعفر كریمی صالح

طرح جامعه اطلاعاتی اروپا ﴿i2010﴾  [1175]
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شبکه علمی تحقیقاتی اروپا  [2035]
مترجم: محبوبه سیف محدثی - ویرایش: آذر اورنگیان

شبکه های علمی وتحقیقاتی جهان - بخش دوم  [2509]
مترجم: محبوبه سیف محدثی - ویرایش: آذر اورنگیان

شبکه های علمی وتحقیقاتی جهان - بخش اول  [2643]
مترجم: محبوبه سیف محدثی - ویرایش: آذر اورنگیان

مراکز رشد تجارت فن آورى اطلاعات  [1917]
نویسنده(گان): مهندس آزاده صانعى پور ، مهندس حسین صفرى

بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و تاثیر آن بر برخی از متغیر های کلان اقتصادی  [1729]
نویسنده(گان): سید علیرضا موسوی
مترجم: سید علیرضا موسوی

چتر مشبک جهان  [1450]
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شبكه آسیایی سیاستهای علمی و فناوری ﴿STEPAN﴾  [1621]
مترجم: تهیه شده در دفتر فناوری اطلاعات

مفاهیم SSL، امضای دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه  [2463]
نویسنده(گان): محمود مروج - دانشجوی مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

چین انحصار آمریكا بر اینترنت را شكست  [1712]
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شركت پیشگامان شبكه آموزشی كالیفرنیا - CENIC  [1230]
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

قلاب دانشگاههای آمریكا دیگر بهترین دانشجویان جهان را به دام نمی اندازد  [2130]
مترجم: آذر اورنگیان - كارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

WIMAX استاندارد جدید شبكه های بی سیم  [5664]

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code