تبلیغات
EMBA - سه کتاب مدیریتی مفید_ کتاب های مفید در حوزه مدیریت

EMBA
 
Executive Master of Business Administration
 

کتاب های مدیریتی

کتاب های اشاره شده ترجمه دکتر معمارزاده و زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی میباشد.

آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح ‌‌Bussiness‌      دانلود

آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح ‌‌Corporate     دانلود

آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح ‌‌Functional     دانلود

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code