تبلیغات
EMBA - تصویر مدیریتی روز

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

برداشت شما از تصویر مدیریتی زیر:

به نظر شما بهترین سلسله مراتب و نظم مربوط به کدامیک از کشورهاست ؟


برداشت خود را از عکس بالا در قسمت نظرات بیان کنید

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code