تبلیغات
EMBA - مدیریت مالی واقتصاد مدیریت

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

جزوه مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت                      

جلسات    1  الی  4                                           تهیه کننده: ژیلا ترابی

جزوه مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

تمام جلسات 

 

جزوه مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت      

جلسات   1  الی  6                                           تهیه کننده: فرزانه صالحین

جزوه مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

جلسات   7  و   8                                         

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code