تبلیغات
EMBA - تقدیر از پژوهشگران برتر استان کرمانشاه

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

در مراسمی که در روز دو شنبه (ششم دی) در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، پژوهشگران برتر استان کرمانشاه معرفی و از آنان تجلیل شد.ریاست بنیاد نخبگان استان كرمانشاه خانم دكتر اسلام پناه به عنوان نفر برتر پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.

اسامی پژوهشگران برتر استان کرمانشاه به این شرح می باشد:

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی:

دکتر مریم اسلام پناه ، دکتر کیوان شمس ، دکتر فرامرز ملکیان، دکتر مصیب ناصری، دکتر محمد

مهدی جوکار،  دکتر سهیل کبرایی ،دکتر علیرضا اطمینان،  دکتر ابراهیم ابراهیمی،

دکترمصطفی کرمی، دکتر نورالدین پرندین، دکتر عباس قماشی ،بهروز رفتاری، دکتر آرش

 بوچانی، دکتر فرانک موسوی،  دکتر کیوان کاکابرایی، دکتر کامران جانفشان ،سعید فرضی،

عبدالرضا روشنی

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code