تبلیغات
EMBA - نشست رئیس بنیاد نخبگان با رؤسای دانشگاهها , ...

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

نشست رئیس بنیاد نخبگان استان كرمانشاه ،خانم دكتر اسلام پناه با رؤسای دانشگاهها و معاونین پژوهشی:رازی ،علوم پزشكی ،آزاد اسلامی ،صنعتی ،علمی كاربردی ،جهاد دانشگاهی

در این دیدار با تأكید بر شناسایی ،جذب ،هدایت و حمایت مادی و معنوی از نخبگان ، مو ضوع برگزاری اولین نمایشگاه اختراعات و ابتكارات استان در دیماه 89 مطرح گردید كه با استقبال مواجه گردید رؤسای دانشگاهها و معاونین پژوهشی آمادگی خود را برای هر گونه مساعدت و همكاری در بر گزاری نمایشگاه اعلام نمودند

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code