تبلیغات
EMBA - ضرب المثل ها ی مدیریتی و بازار یابی

EMBA
 
Executive Master of Business Administration
مطالب ارسالی 
 

 تهیه کننده

 ضرب المثل(مدیریت)

  تهیه کننده 

ضرب المثل(بازاریابی)

 محمد نسیمی

طبل زیر گلیم زدن

محمد نسیمی 

 طی نکرده گز کردن

مصطفی محمدیان

سخنان بزرگان

ژیلا ترابی 

اشعار و سخنان 

سامان زهتابان

حکایت 

مهران قلمبر دزفولی 

رقبا در بازار 

سامان زهتابان 

 داستان مدیریتی

فاطمه باقری 

حکایت 

 نیلوفر ابراهیمی کیا

سخن بزرگان 

امیر واحد حیدر نیا 

پشتکار 

ندا ترابی 

 اشعار مدیریتی

دارابی و  وکیلی 

شعر و سخن 

ژیلا ترابی،...

سخن بزرگان 

سامان زهتابان 

(۱۰) بازاریابی 

 
 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code